Września to stolica zarówno gminy, jak i powiatu. Jest doskonałym połączeniem rozwijającego się biznesu i przemysłu z terenami zielonymi. Miasto jest bogate w malownicze tereny, których odwiedzanie stanowi wspaniały rodzaj rekreacji oraz zapewnia niezapomniane przeżycia. Zalew Lipówka, największy akwen wodny znajdujący się na terenie Gminy, wraz otaczającymi go ścieżkami pieszymi i rowerowymi stał się już dawno miejscem spotkań i relaksu dla wszystkich pragnących zachwycić się tym miejscem.

 

WARTO ZOBACZYĆ

Z wrzesińskim rynkiem związana jest legenda o procesach czarownic.


Na ul. Jana Pawła II odnajdujemy ratusz neogotycki z 1910 r., w którym obecnie mieści się Urząd Gminy i Miasta Września.


Przy ul. Dzieci Wrzesińskich odnajdujemy dawną pruską szkołę elementarną — symbolem strajku dzieci z lat 1901–1902. Wewnątrz znajduje się obecnie Muzeum im. Dzieci Wrzesińskich.


Ważnym zabytkiem miasta jest kościół farny pw. Wniebowzięcia NPM i św. Stanisława z poł. XV w. Obok współczesny pomnik Jana Pawła II  przechodzącego przez betonowe drzwi. Papież ukazany jest w podeszłym wieku jako symbol końca życia doczesnego i zapowiedź nowego. Na skwerze na północ od świątyni obelisk z figurą św. Stanisława.

Na cmentarzu przy ul. Gnieźnieńskiej groby patriotów z czasów Wiosny Ludów, Powstania Wielkopolskiego i Kampanii Wrześniowej oraz zbiorowa mogiła ofiar hitleryzmu.


Pomnik poświęcony bohaterskim dzieciom wrzesińskim projektu Jerzego Sobocińskiego stoi przy ul. Harcerskiej. Obok park im. Dzieci Wrzesińskich o powierzchni prawie 20 hektarów. W parku eklektyczny pałac z 1870 r.


Przy ul. Kościuszki kościół poewangelicki św. Ducha z lat 1894–1895. w północno zachodniej części miasta zalew „Lipówka”.


Nad brzegiem można zobaczyć kaplica Świętego Krzyża z 1664 r. Na terenie graniczącego z Wrześnią Sokołowa stoi obelisk poświęcony pamięci powstańcom, którzy zwycięsko zmagali się tutaj z zaborcą.


Przy ul. Kaliskiej w miejscu dawnego dworca kolejki wąskotorowej znajduje się rekonstrukcja stacji oraz makieta kolejki z ruchomymi pociągami.

Zwiedzając Wrześnię można wykorzystać rodzaj gry terenowej z serii Wielkopolskie Questy pt. Dzieci Wrzesińskie historię tworzyły.